privacyverklaring

op 25 mei 2018 ging de nieuwe wet op de privacy, beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG of GDPR), van kracht. We willen aan jou uiteraard heel transparant communiceren over de persoonlijke gegevens die wij door de jaren heen verzamelden om je het nieuws van onze artiesten te brengen. Hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld, kan je hieronder uitgebreid lezen.

In essentie gaat ons vooral hierover: we mailen jou onze nieuwsbrief sinds een tijdje, omdat we je ooit ontmoet en gesproken hebben in de ruime kunsten- en cultuursector, of via mail/telefoon contact hadden over één of meerdere van de kunstenaars waarvoor we werken. We willen jou natuurlijk niet kwijt als virtueel contact. Wil je onze nieuwsbrief toch niet langer ontvangen, kan je je uitschrijven via het allerlaatste linkje onderaan elke nieuwsbrief.

We vertellen je graag hoe we je gegevens verwerken, waar je nuttige info over je rechten kan vinden, hoe je gegevens beter controleren,... Toch nog lichte paniek? Mail ons even.

***

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Vincent Company en alle betrokken kunstenaars werken samen om u een zo goed mogelijke dienstverlening aan te bieden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van het nieuws over onze artiesten. Hun podiumkunstenaanbod presenteren we middels onze website, een ZAPdatabase en sociale media zoals facebook en instagram. Wij verzamelen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is om een dienst te kunnen leveren, wanneer u uw gegevens met ons heeft gedeeld en ons hiervoor de toestemming heeft gegeven, of wanneer wetgeving ons hiertoe verplicht. Om te verantwoorden aan u waarom, voor welke doeleinden en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, is deze privacy policy opgesteld.

1 Wie is verantwoordelijk?

Vincent Company is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en verwerken van de persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft.

2 Wat zijn de doeleinden?

Wij verzamelen diverse soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Dit doen wij, zodat u met plezier en gemak gebruik kunt maken van onze (online) diensten. Zo mailen we jou onze nieuwsbrief sinds een tijdje, omdat we je ooit ontmoet en gesproken hebben in de ruime kunsten- en cultuursector, of via mail/telefoon contact hadden over één of meerdere van de kunstenaars waarvoor we werken. 
Uw privacy wordt gewaarborgd. Wij beveiligen uw gegevens volgens algemene standaarden die gangbaar zijn in de industrie. Waar mogelijk trachten wij uw gegevens te anonimiseren of passen wij speciale technische maatregelen toe, zodat deze gegevens niet naar u herleidbaar zijn.

In de volgende noodzakelijke gevallen zullen wij uw gegevens moeten verwerken om onze diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is om een dienst te kunnen leveren, bv. het presenteren van ons podiumkunstenaanbod.
 2. Wanneer u uw gegevens met ons heeft gedeeld en ons hiervoor de toestemming heeft gegeven, bv. in het volgende geval:
 • Inschrijving van onze e-mailnieuwsbrieven; 
 1. Wanneer wetgeving ons verplicht om uw gegevens op te vragen en te verwerken.

Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de persoonsgegevens o.a. gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het versturen van aanbiedingen per e-mail of per post
 • Verbetering en optimalisatie van onze diensten;
 • Gerichte mailins en/of samenwerkingen om acties te ontwikkelen die aansluiten op uw interesses.

3 Welke persoonsgegevens verzamelen wij, en waarvoor worden deze gebruikt?

Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens opslaan en verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Professioneel e-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Professionele addresgegevens;

○     Land

○     Postcode

○     Huisnummer

○     Straat

○     Plaats

Deze persoonsgegevens worden op verschillende plekken binnen Vincent Company verwerkt, opgeslagen en gebruikt om onze diensten optimaal uit te kunnen voeren.

3.1 Via onze social media kanalen

Wij gebruik van diverse social media kanalen. Deze kanalen gebruiken wij voor een informatief en divergerend doeleind. De volgende social media kanalen zijn bij ons in gebruik:

 • Facebook;
 • Instagram;

Deze persoonsgegevens slaan wij niet op, en we zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. U bepaalt zelf wat u met ons deelt. U kunt zelf uw gegevens in de privacyinstellingen van het betreffende social media platform aanpassen. Bij het gebruik van deze platformen bent u niet aan onze privacy policy gebonden, maar aan die van het social media platform.

4 Automatisch verzamelde gegevens

Wij verzamelen automatisch gegevens als u gebruik maakt van onze websites, apps en social media kanalen. Als u gebruik maakt van een van deze (online) diensten, dan kunnen wij gegevens opslaan die al dan niet direct tot u herleidbaar zijn, namelijk:

 • IP adres;
 • Domeinen van andere sites die u heeft bezocht om op onze websites te komen;
 • Informatie m.b.t. pagina’s die u bezoekt op onze websites zoals;

○     Datum

○     Tijdstip

○     Duur van uw bezoek

○     Bezochte pagina’s binnen onze webshops en apps

○     Informatie betreffende het gebruik van bezochte pagina’s

 • Uw gebruikte browser en versie.

Het IP adres gebruiken wij om het aantal bezoekers vast te stellen. De overige gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.

5 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Hoe wij uw persoonsgegevens exact beschermen, kunnen wij niet prijsgeven om misbruik of gerichte aanvallen te voorkomen. Wij implementeren zowel passende technische als organisatorische maatregelen die voldoen aan de huidige stand der techniek om uw persoonsgegevens te beschermen.

6 Delen met dienstverleners en derde partijen

Wij delen geen van uw gegevens met derden.

7 Vervaldatum en inzage

Uw persoonsgegevens hebben een uiterste vervaldatum. Na 7 jaar verwijderen wij automatisch de gegevens, tenzij u ons opnieuw de toestemming geeft om deze gegevens bij te houden en te gebruiken, of tenzij het wettelijk verplicht is om gegevens langer te bewaren. U heeft na de gegevens met ons gedeeld te hebben, te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of zelfs te verwijderen als de wet dat toelaat. Mocht u dit verzoek bij ons indienen, dan trachten wij dit te realiseren binnen één maand na het verzoek. Wij nemen contact met u op als dit niet haalbaar is en verlengen deze termijn met maximaal één extra maand.

8 Rechten

U heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u hebben verzameld (recht op inzage), u kan deze laten verbeteren, aanvullen (recht op rectificatie) of wissen (recht op vergetelheid), u kan een beperking van de verwerking van de gegevens vragen of zich verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming. Indien u dit wenst, kan u vragen om uw gegevens over te kunnen dragen aan een 3e partij (recht op dataportabiliteit). Bovendien heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsauthoriteit, indien u van mening bent dat wij niet voldoende zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Voor Nederland kan u klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl), voor België kan u terecht bij de Privacy Comissie (privacycommission.be).

9 Aanpassen van persoonsgegevens

Mocht u besluiten om gebruik te maken van uw bovenstaande recht(en), dan kunt u dit doen via persoonlijk contact met info@vincentcompany.be

Als u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan kunt u te allen tijde uzelf afmelden. U vindt onderaan de nieuwsbrief de knop “afmelden”. Klikt u hierop, dan kunt u zich eenvoudig afmelden. U ontvangt dan onze nieuwsbrief niet meer, tenzij u uzelf opnieuw aanmeldt.